donderdag, 8. april 2010 - 15:37

Ruim 800 alfahulpen met subsidie in vaste dienst

Den Haag

Sinds 2009 zijn ruim 8.000 alfahulpen met een subsidie van VWS (weer) in vaste dienst aangenomen bij thuiszorginstellingen. Daarmee is het plafond van deze subsidie bereikt. De regeling wordt per direct gesloten, zo heeft minister Klink aan de betrokken brancheorganisaties laten weten.

Het is een goede zaak dat er van de regeling ruim gebruik is gemaakt en dat die het beoogde effect heeft gehad, aldus de minister die erop wijst dat het aan de thuiszorginstellingen is om te zorgen dat alfahulpen een goed dienstverband krijgen.

Voor de werkgelegenheidsubsidie was in 2010 6,0 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag werd in februari nog eens met 2,5 miljoen verhoogd tot 8,5 miljoen. De subsidie werd in 2009 ingesteld om ervoor te zorgen dat alfahulpen weer een vast dienstverband kregen.

Na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 gingen veel thuiszorgmedewerkers als alfahulp aan de slag. In 2008 werd de wet zo gewijzigd dat thuiszorginstellingen hun thuiszorgmedewerkers weer in vaste dienst zouden nemen, de subsidie diende om dat te stimuleren. Vanwege de economische situatie is het niet mogelijk het plafond van de regeling nog eens te verhogen.
Provincie:
Tag(s):