vrijdag, 5. maart 2010 - 9:30

Samenscholingsverbod in Veldhuizen opgeheven

Ede

Het samenscholingsverbod in de wijk Veldhuizen A in Ede wordt niet verlengd. Dat heeft burgemeester Cees van der Knaap in overleg met de politie besloten.

De laatste maanden is de overlast in Veldhuizen niet meer van dien aard, dat een verlening van de maatregel gerechtvaardigd is. Het verbod loopt zaterdag 6 maart 2010 af.

Het samenscholingsverbod gold sinds 6 september 2008 en werd ingesteld als maatregel op de toegenomen overlast in Veldhuizen A. Het verbod is tweemaal verlengd - op 6 maart 2009 en op
6 september 2009 - en loopt nu van rechtswege af op 6 maart 2010.
Als de overlast in de wijk weer toeneemt, heeft burgemeester Van der Knaap de bevoegdheid het samenscholingsverbod opnieuw in te stellen.

Met de maatregel was het niet toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. Het samenscholingsverbod richtte zich specifiek op jongeren die overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminaliteit.

De maatregel was gebaseerd op artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening en was een extra handvat om de openbare orde te blijven waarborgen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.
De situatie in de wijk is de afgelopen maanden verbeterd. De intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied wordt gewoon voortgezet. Dat betekent - naast politie- en cameratoezicht - een uitgebreid programma gericht op het bieden van hulp, ondersteuning en perspectief voor jongeren én hun gezinnen.

Op dit moment heeft de aanpak van overlast in de wijk Rietkampen ook hoge prioriteit. De afdeling Toezicht van de gemeente Ede, het wijkbeheer van de gemeente Ede, het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei, het jeugd- en jongerenwerk en de politie werken aan een plan van aanpak.

Overlastveroorzakers en hun ouders krijgen een brief van de burgemeester. De mogelijkheden om jongeren gebiedsverboden op te leggen, worden in kaart gebracht.
Provincie:
Tag(s):