donderdag, 27. mei 2010 - 11:07

Sanering Tungelroysebeek bijna afgerond

Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei is gestart met de herinrichting en sanering van de laatste trajecten van de Tungelroysebeek. Doel van de herinrichting en sanering is dat er weer een natuurlijk meanderende en schone beek komt en dat het waterpeil wordt aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal.

Het waterschap maakt van de rechte ‘ruilverkavelingssloot’ weer een natuurlijk kronkelende beek. Gelijktijdig met de aanleg van de meandering worden de aanwezige verontreinigingen verwijderd, zoals de historische Kempengerelateerde aanwezigheid van de stoffen Zink en Cadmium. Door het verwijderen of aanpassen van stuwen, worden de stroomsnelheden hoger en kunnen vissen weer vrij in de beek zwemmen.

De herinrichting en sanering van bovengenoemde trajecten duren ongeveer een jaar. Er kan overlast ontstaan door vrachtwagens. Halverwege 2011 zijn alle werkzaamheden afgerond. De Tungelroysebeek is dan over haar hele lengte van 35 kilometer weer een prachtig slingerende beek en een leefgebied voor tal van planten en dieren.
Provincie:
Tag(s):