dinsdag, 13. juli 2010 - 17:42

Schadelijke Aziatische boktor gevonden in Hoofddorp

Hoofddorp

Afgelopen week is in een tuin in een nieuwbouwwijk in Hoofddorp een Oost-Aziatische boktor gevonden. Deze kever komt oorspronkelijk uit het verre oosten en is zeer schadelijk voor veel loofbomen en struiken.

Daarom worden er op basis van Europese regels maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Tuinen rond de vindplaats worden grondig geïnspecteerd. Kwekerijen en handelsbedrijven zoals tuincentra binnen twee kilometer rond de vondst, mogen alle planten waar de boktor zich in voort kan planten pas weer in de handel brengen na een intensieve controle. Ook wordt er in de bufferzone van twee kilometer geïnspecteerd op aanwezigheid van de boktor.

Er zijn één jonge vrouwelijke boktor en twee uitvlieggaten in een esdoorn gevonden. Het is niet waarschijnlijk dat er bevruchting heeft plaatsgevonden of dat er eitjes zijn gelegd en de boktor zich verder heeft kunnen verspreiden in het gebied. Dit wordt nog verder onderzocht. Op dit moment hoeven er daarom nog geen verdergaande maatregelen genomen worden, zoals het verwijderen van bomen en struiken.

Gisteren heeft minister Verburg hierover contact gehad met de locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. De maatregelen worden na overleg met de gemeente genomen. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat de komende weken de controles uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):