donderdag, 3. juni 2010 - 17:03

Schapen op de Westerbrink

Assen

De provincie Drenthe laat vanaf woensdag het terrein voor het provinciehuis - de Westerbrink - gedurende ongeveer zeventien dagen begrazen door een kudde van 175 schapen. Deze manier van onderhoud is een vervolg op het experiment dat is uitgevoerd in het voorjaar van 2008. Het vervangt het periodieke onderhoud met gemotoriseerde maaiers dat voor juni gebruikelijk is.

Een terughoudend maaibeleid past in een ecologisch verantwoorde manier van onderhoud. De Westerbrink in Assen wordt normaal gesproken maximaal twee maal per jaar gemaaid. Deze wijze van beperkt maaien vergroot de verschraling van het veld en geeft een grotere variatie in de vegetatie. Daardoor ontstaat een natuurlijker beeld. Doorgaans gebeurt dit maaien met tractoren en maaimachines.

In 2008 heeft de provincie bij wijze van experiment de Westerbrink gedurende een periode van 10 dagen laten begrazen door een kudde Drentse heideschapen van het Schoonebeker ras. Afgezien van het idyllische aanzien van deze methode, is het voordeel dat de grond hierdoor exact wordt gekort en bemest. Hierdoor neemt de variatie in plantengroei toe.

Na evaluatie van het experiment in 2008 is nu besloten, de Westerbrink dit jaar weer te laten begrazen door schapen
Provincie:
Tag(s):