maandag, 19. april 2010 - 15:18

Schending van ambtsgeheim

Aalten

Op 9 maart 2010 heeft burgemeester Berghoef aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim.

Bij de brief van 7 april 2010, ontvangen op 12 april 2010, deelt het openbaar ministerie de gemeente Aalten mee dat geen verder onderzoek wordt uitgevoerd vanwege het ontbreken van voldoende opsporingsindicatie.

Omdat het openbaar ministerie de aangifte heeft geseponeerd is er vanuit de gemeente Aalten bij het onderzoeksbureau BING advies gevraagd betreffende mogelijkheden die resteren om aan een en ander een vervolg te geven. De gemeente Aalten is momenteel in afwachting van het advies van bureau BING.
Provincie:
Tag(s):