vrijdag, 16. april 2010 - 13:15

Scholieren positief over maatschappelijke stage

Den Haag

De maatschappelijke stage (MaS) is een succes, leerlingen worden goed begeleid en vinden het zinvol een MaS te lopen. Dit blijkt vrijdag uit het onderzoek ‘Maatschappelijke stage’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door NJR (Nationale Jeugdraad). Het onderzoek is gehouden onder bijna 800 middelbare scholieren van het NJR Panel.

Iets doen voor een ander
Jongeren doen graag iets voor een ander zo blijkt uit de resultaten; 91% heeft ooit een ander geholpen zonder dat ze er wat voor terugkregen. Veel scholieren (71%) vinden de werkzaamheden tijdens hun MaS zinvol en nog meer stagiaires (73%) vinden het een leerzame ervaring. Een overgrote meerderheid van de jongeren vindt een maatschappelijke stage waardevol en ziet het als een positieve ervaring.

Van Bijsterveldt
Staatssecretaris Marja Van Bijsterveldt is enthousiast over deze resultaten. “Geweldig te zien dat zoveel scholieren de maatschappelijke stage een waardevolle en mooie ervaring vinden en met een ruim voldoende waarderen. Dit prachtige principe van leren en actief kennismaken met allerlei onderdelen van de samenleving en daarom iets bijdragen, is puur goud!”

Begeleiding
Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat een ruime meerderheid (55%) de begeleiding door de school goed vindt. De scholieren vinden dat zowel vooraf (69%) als tijdens (60%) de stage de school hen goed duidelijk maakt wat de MaS inhoudt en wat er van de leerlingen verwacht wordt. Ook de begeleiding op de stageplek kan op goedkeuring rekenen van bijna zeven op de tien jongeren.

Vrijwilliger van de toekomst
Daarnaast laat het onderzoek zien dat een deel van de ondervraagde leerlingen na de maatschappelijke stage door wil gaan met vrijwilligerswerk. “Juist door deze stage leren leerlingen iets te doen voor de samenleving en krijgen ze ervaring in het vrijwilligerswerk. Zo wordt de maatschappelijke stagiaire de vrijwilliger van de toekomst,” aldus Van Bijsterveldt.

Doe wat je leuk vindt
Een aandachtspunt blijft om in te zetten op een verbreding van het aantal sectoren waar scholieren stage kunnen lopen. “Het is belangrijk dat het initiatief voor het vinden van een stageplek bij de scholieren zèlf blijft liggen. Je moet doen wat je leuk vindt” aldus de bewindsvrouw. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna een kwart van de jongeren zèlf op het idee komt voor hun stage.

Invoering
Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen. Inmiddels lopen op 96% van de scholen leerlingen een maatschappelijke stage. In het vmbo en praktijkonderwijs minimaal 48 uur, in het havo en vwo respectievelijk 60 en 72 uur. Dit totaal aantal uren mag over verschillende schooljaren worden verdeeld.
Provincie:
Tag(s):