dinsdag, 23. februari 2010 - 10:57

Seaports en Delfzijl gaan investeren in Weiwerd

Delfzijl

Groningen Seaports en de gemeente Delfzijl gaan investeren in het oude wierde dorp Weiwerd, onderdeel van het industrieterrein Oosterhorn. Weiwerd krijgt straks – met behoud van de unieke wierde - een duidelijk relatie met de omliggende bedrijvigheid. Om dit te realiseren neemt Groningen Seaports de gemeentelijke percelen, op en rond de wierde, in Weiwerd over.

Met alle gemeentelijke percelen in bezit kan Groningen Seaports dit gebied beter ontwikkelen. Om dit in gang te zetten ondertekenen Harm Post, directeur Groningen Seaports, en burgemeester Emme Groot het convenant ‘Brainwierde Weiwerd’.

Beide partijen hechten waarde aan het behoud van de cultuurhistorie in dit gebied, maar ook de ruimte die het moet bieden voor economische groei. Groningen Seaports gaat de wierde in oude staat herstellen en voorzien van veel groen. Weiwerd krijgt daarnaast een functie voor kennisintensieve
kleinschalige bedrijvigheid. Zo worden er vestigingmogelijkheden voor kleine bedrijven gecreëerd zoals bijvoorbeeld ingenieursbureaus, MKB’s, of bedrijfsverzamelgebouwen.
Provincie:
Tag(s):