vrijdag, 9. april 2010 - 16:38

SGP teleurgesteld door vonnis Hoge Raad

Den Haag

‘De SGP heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 9 april’. Dit meldt de SGP vrijdag op haar website.

Daarbij is de in 2007 door het Gerechtshof ’s-Gravenhage afgegeven verklaring voor recht in stand gebleven. De SGP vindt het onbegrijpelijk dat de Hoge Raad tot een andere afweging komt van de grondrechten die in het geding zijn dan de Raad van State.

Dit rechtscollege heeft in december 2007 aangegeven dat de SGP ten volle een beroep kan doen op de godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Daarmee gaf de Raad van State aan dat de SGP met haar eigen geluid een verrijking en geen belemmering van onze pluriforme en democratische rechtstaat is en recht heeft op subsidie.

De partij onderzoekt op korte termijn de mogelijkheden om beroep in te stellen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit kan binnen 6 maanden na deze uitspraak.

De uitspraak heeft vooralsnog geen gevolgen voor de activiteiten van de SGP. Er is geen sprake van een partijverbod. De SGP weet zich in alle omstandigheden van God afhankelijk en gaat onverminderd voort met het uitvoeren van haar taak. Dat is het inbrengen van Bijbelse waarden in het besturen en inrichten van Nederland. Het naleven van deze waarden is onmisbaar voor Nederland en zijn inwoners.

Belangrijke kanttekening bij de uitspraak is dat de Hoge Raad slechts een zogenaamde verklaring voor recht in stand heeft gehouden. Deze komt erop neer dat de Staat - in het licht van artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag - te weinig stappen heeft ondernomen om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de politiek te bevorderen.

Het Gerechtshof had daarbij al aangegeven dat de Staat maatregelen moet nemen die effectief zijn en tegelijk de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de SGP. Eventuele maatregelen tegen de SGP worden door de partij op hun merites beoordeeld en zo nodig ter toetsing aan een rechter voorgelegd.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land.
Provincie:
Tag(s):