woensdag, 30. juni 2010 - 21:50

Slachtoffers vliegramp Tripoli herdacht

Den Haag

Woensdagmiddag hebben de nabestaanden van de Nederlandse getroffenen van de vliegramp van 12 mei in Tripoli een herdenkingsbijeenkomst bijgewoond in Den Haag.

Bij de herdenking waren koningin Beatrix, minister-president Balkenende, viceminister-president Rouvoet, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch Ballin en de minister van Buitenlandse Zaken Verhagen aanwezig. Ook de voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid prof. mr. Pieter van Vollenhoven was bij de bijeenkomst aanwezig.

Namen slachtoffers voorgelezen
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden de namen van de slachtoffers van de vliegramp voorgelezen, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.

Verder spraken premier Balkenende en de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken Kronenburg de nabestaanden toe. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst was er een informeel samenzijn met nabestaanden en hulpverleners.
Provincie:
Tag(s):