donderdag, 4. februari 2010 - 19:33

Slib in Teeffelense Wetering gestroomd door defect zuivering

Afgelopen weekeind heeft een technische storing plaatsgevonden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Oijen. In de laatste stap van het zuiveringsproces worden bacteriën (het zogenaamde actief slib) gescheiden van het gezuiverde water. Door de storing gebeurde dit onvoldoende en spoelde het slib, samen met het gezuiverde water, in de Teeffelense Wetering.

Het lijkt er op dat een beperkte hoeveelheid slib in de wetering terecht is gekomen. De uitspoeling was nauwelijks zichtbaar. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte hoeveelheid slib die in de wetering is gekomen.

Sinds gisteren is er extra water uit de Maas ingelaten om het systeem goed te laten doorstromen en het vervuilde water in de wetering te verdunnen. Daarnaast onderzoekt het waterschap momenteel waar het achtergebleven slib op de bodem van de wetering ligt. Ook vindt er een interne evaluatie plaats en wordt bekeken of er door nog vroegere signalering deze incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Op dit moment lijkt de schade aan het milieu beperkt. Dit komt mede door het koude weer waardoor de bacteriën in het slib nauwelijks actief zijn en ook weinig zuurstof gebruiken, waardoor eventueel vissterfte zou kunnen ontstaan. Er is ook geen vissterfte geconstateerd. Mocht uit het lopende onderzoek blijken dat er andere problemen kunnen ontstaan, dan zal het waterschap tot nadere maatregelen overgaan.
Provincie:
Tag(s):