donderdag, 21. januari 2010 - 1:24

Sloop boerderij stap in gebiedsontwikkeling

Middelburg

Rijkswaterstaat gaat vanaf 21 januari een boerderij aan de Parallelweg in Walsoorden slopen. Deze sloop is ter voorbereiding op de aanleg van nieuwe buitendijkse natuur binnen de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Later dit jaar wordt ook nog een woning gesloopt.

In de boerderij bevindt zich asbest dat als eerste door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd wordt. De daarop volgende sloop van de woning en de boerderij zijn noodzakelijk om tussen 2011 en 2014 zo’n 75 hectare nieuwe, buitendijkse natuur aan te leggen. Dit nieuwe natuurgebied wordt gemaakt door nieuwe zeedijken te bouwen. Door een open verbinding met de Westerschelde ontstaat een dynamisch slikken- en schorrengebied met waardevolle natuur. Tevens wordt de provinciale weg N689 op de zeedijk aangelegd zodat bewoners en recreanten vrij uitzicht op het natuurgebied hebben.

De gebiedsontwikkeling Perkpolder is een integraal project waarin woningbouw, buitendijkse natuur en recreatie moeten zorgen voor een nieuwe sociaal-economische pijler in de kop van de gemeente Hulst, rond het voormalige veerplein van het veer Kruiningen-Perkpolder. Zo omvat het plan de ontwikkeling van 250 woningen, een hotel met wellnessvoorzieningen, een jachthaven, nieuwe natuur, een golfbaan en 200 deeltijdwoningen. Bij het opheffen van de veerverbinding en de ingebruikname van de Westerscheldetunnel in 2003 verloren de veerhaven en het veerplein hun functie.
Provincie:
Tag(s):