donderdag, 15. juli 2010 - 1:27

Snel noodlokalen in Kinderdorp Neerbosch

Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil nog deze zomer 8 noodlokalen bijplaatsen bij de Kristallis Scholengroep in kinderdorp Neerbosch Oost. Dit moet voorkomen dat door niet sluitende regelgeving van het Rijk vanaf september een groep van circa 110 autistische leerlingen buiten de boot valt.

De vraag naar speciaal voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen groeit de afgelopen jaren explosief. Vanwege de specifieke problematiek van de leerlingen die zijn aangewezen op het speciaal onderwijs is plaatsing op een reguliere school niet mogelijk. Het gaat heel concreet om autistische kinderen met psychische, sociale en motorische problemen. Deze leerlingen zijn niet zelfredzaam en zijn hierdoor aangewezen op begeleiding van huis naar school en zorg tijdens schooltijd in de directe nabijheid van de school. Ook hebben ze behoefte aan een omgeving die rust uitstraalt.

De stijgende vraag naar speciaal voortgezet onderwijs in Nijmegen is het gevolg van het grote verzorgingsgebied dat vanuit Nijmegen wordt bediend in combinatie met de groeiende erkenning en herkenning van autisme. Een andere factor is de vestiging van het Leo Kannerhuis op Kinderdorp Neerbosch. Het Leo Kannerhuis is een instelling die zich volledig richt op de behandeling en begeleiding van kinderen met een stoornis in het autistische spectrum en hun omgeving. De kinderen van het Leo Kannerhuis krijgen les op de Kristallis Scholengroep. Deze heeft diverse vestigingen verspreid over de stad, en biedt onderwijs aan zo’n 550 leerlingen. Het aanbod van leerlingen op de wachtlijst is zo groot (op 1 juli 145 leerlingen) dat volgend schooljaar ca. 110 leerlingen niet kunnen worden geplaatst.

De landelijke regelgeving biedt echter geen mogelijkheid tot financiering vanuit het Rijk voor tijdelijke uitbreiding van het aantal lokalen. Gevolg zou kunnen zijn dat deze leerlingen op 6 september thuis op de bank blijven zitten zonder zorg en onderwijs. Gezien het feit dat het hier om leerlingen gaat die niet terecht kunnen op een andere school vinden het college van B&W en het schoolbestuur dit maatschappelijk gezien onacceptabel. Vandaar dat zij hun nek uitsteken en de kosten op zich nemen van de extra noodlokalen (gemeente) en extra onderwijzend personeel (Kristallis). Hiermee doorbreken zij het “kip en ei” verhaal dat in de landelijke regelgeving ligt besloten. Die bepaalt dat leerlingen 1 jaar op een school moet zijn ingeschreven voordat de gemeente via het Rijk financiering ontvangt. Het tegenstrijdige in dit verhaal is dat een school pas leerlingen kan inschrijven als zij huisvesting heeft.

Aangezien voor het speciaal onderwijs de spelregel geldt dat er slechts 7 leerlingen in een klaslokaal les mogen krijgen, is er niet veel rek in het tijdelijk bijplaatsen van extra leerlingen in een klas. Hierdoor ontstaat er voor de school na 1 jaar geen of beperkt recht op uitbreiding ,en voor de gemeente geen financiële armslag om lokalen te kunnen financieren. Het effect hiervan is dat de wachtlijst oploopt.

De 8 noodlokalen blijven 5 jaar staan. De gemeente en Kristallis zijn in gesprek over meer structurele oplossingen voor het ruimtegebrek van Kristallis.
Provincie:
Tag(s):