dinsdag, 5. januari 2010 - 15:29

Snelrechtzitting Oud & Nieuw

Middelburg

Zeven personen moeten zich tijdens de snelrechtzitting op woensdag 6 januari verantwoorden bij de rechter in Middelburg voor hun gedrag tijdens de jaarwisseling.

Twee personen worden verdacht van vuurwerk gerelateerde feiten, twee andere verdachten zouden politieagenten hebben bedreigd. Een van de personen zou geweld hebben gebruikt. Een ander zou vernielingen hebben aangericht. De laatste verdachte zou iemand hebben bedreigd. Alle verdachten komen uit Zeeland. Drie van hen zitten vast in afwachting van de zitting.

Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, hogere taakstraffen of langere gevangenisstraffen. De strafeis zal ongeveer 75 procent hoger liggen dan anders. Is er sprake van geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) tijdens Oud en Nieuw dan zal de strafeis met ongeveer 150 procent worden verhoogd.

Opgelegde taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden en opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Dit kan al tijdens
het snelrecht, als de grootte van de schade bekend is. Is dat niet
het geval dan krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de
gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te kunnen starten.
Provincie:
Tag(s):