vrijdag, 26. maart 2010 - 12:54

SP wil fors investeren in leefbaarheid groninger gemeenten

Groningen

De SP-statenfractie wil de komende 10 jaar fors investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken in de provincie Groningen. De SP wil hiervoor jaarlijks 28 miljoen euro vrijmaken in de begroting van de provincie Groningen en deze vrijkomende middelen storten in een Fonds Leefbaarheid ten behoeve van de Groninger gemeenten.

Het plan van de SP wordt 31 maart gepresenteerd in Provinciale Staten en is een alternatief voor de bezuinigingsvoorstellen van Gedeputeerde Staten. In dit plan zal de SP tevens voorstellen om de financiële vergoeding van de Statenleden met 20% te verlagen.

De jaarlijkse begroting van de Provincie Groningen bedraagt 348 miljoen euro. Van deze 348 miljoen wordt 276 miljoen besteed aan taken die het Rijk aan de provincie heeft opgelegd (de wettelijke taken) en 72 miljoen aan taken die de provincie zichzelf heeft toebedeeld (de autonome taken). De wettelijke taken liggen o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, milieu, jeugdzorg en cultuur.. Bij de autonome taken gaat het o.a. om het stimuleren van economische ontwikkelingen, landbouw, welzijn en recreatie en toerisme.
Provincie:
Tag(s):