woensdag, 10. maart 2010 - 21:10

Spoedreparatie N48 Knooppunt Hoogeveen - Balkbrug

Rijkswaterstaat voert van zaterdag 13 maart 20.00 uur t/m 24.00 uur asfaltreparaties uit op de N48 tussen Knooppunt Hoogeveen - Balkbrug in beide richtingen. Deze reparatie is hier nodig om ontstane vorstschade te herstellen. Het gaat hier om tijdelijke maatregelen. Definitief herstel van dit gedeelte van de N48 vindt plaats wanneer de weersomstandigheden gunstiger zijn.

Als gevolg van de werkzaamheden is dit gedeelte van de N48 op genoemde tijden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Gele borden geven de omleidingroutes aan. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

Rijkswaterstaat houdt tijdens de vorstperiode de kwaliteit van het wegdek extra scherp in de gaten. Dit gebeurt onder andere door de weginspecteurs die dagelijks over de snelweg rijden. Bij het signaleren van onregelmatigheden worden direct maatregelen genomen. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden dan waarschuwingsborden geplaatst en snelheidsbeperkingen ingesteld en waar nodig een rijstrook afgekruist. Zodra de verkeerssituatie het toelaat wordt het wegdek gerepareerd. Rijkswaterstaat probeert de hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. Weggebruikers worden via de media, de landelijke informatielijn 0800-8002 en internet op de hoogte gehouden van de hinder die ontstaat door reparaties van de schade.

Het asfalt op de rijkswegen ondervindt elk jaar zogeheten winterschade. Door de vorst raken er meer steentjes los van het wegdek dan normaal. In het algemeen zijn deklagen met een open structuur, zoals het geluidsreducerende ZOAB, iets gevoeliger voor vorstschade dan dichte deklagen. ZOAB heeft kleine gaatjes die het geluid van banden dempen en regenwater opnemen. Hierdoor heb je beter zicht bij slecht weer en hebben omwonenden minder geluidshinder. Vanwege deze voordelen is 90% van de snelwegen voorzien van dit type asfalt.
Provincie:
Tag(s):