vrijdag, 8. januari 2010 - 22:51

Sportloket in Scheper Ziekenhuis Emmen

Emmen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de afdeling revalidatie van het Scheper ziekenhuis in Emmen hebben wethouder G. Evenhuis van de gemeente Emmen, directeur M. Rutgers van het Scheper Ziekenhuis Emmen en directeur H. de Lang van SportDrenthe donderdagmiddag officieel het startsein gegeven voor de start van een sportloket in het ziekenhuis. Doel van dit project is om de patiënten uit Emmen meer te laten bewegen.

De gemeente Emmen maakt gebruik van de landelijke financieringsregeling vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Reden voor dit actieplan is dat veel inwoners niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (dagelijks 30 minuten bewegen). Emmen blijft ver achter bij de landelijke cijfers. Dit geldt vooral voor mensen met een beperking en of chronische aandoening. Zij bewegen nog veel minder dan de valide bevolking.

De gemeente Emmen heeft besloten om via het NASB de inactiviteit van mensen met een beperking en of chronische aandoening te gaan bestrijden. In het Scheper ziekenhuis worden jaarlijks vele mensen met een beperking of chronische aandoening gerevalideerd.

In samenwerking met het Scheper Ziekenhuis, SportDrenthe en Gehandicaptensport Nederland is besloten om te gaan starten met een sportloket. In eerste instantie sturen medisch specialisten patiënten die niet of nauwelijks bewegen, door naar het sportloket. Een consulent van SportDrenthe adviseert en begeleidt de mensen vervolgens om meer te gaan bewegen en sporten. Deze begeleiding is nodig, omdat deze doelgroep vaak een extra steuntje in de rug nodig heeft en het voor hen lastiger is om een passende sport of vorm van beweging te vinden in hun nabije omgeving. Ook worden er beweegactiviteiten opgezet. Het is de bedoeling dat na verloop van tijd ook huisartsen kunnen doorverwijzen naar het sportloket.

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgestart door Gehandicaptensport Nederland in samenwerking met revalidatiecentra. Na een meerjarig onderzoek behoort het programma tot de meest effectieve van Nederland om mensen langdurig meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Het programma is nu zo opgezet dat ook ziekenhuizen en later huisartsenpraktijken gebruik kunnen gaan maken om mensen met een beperking en of chronische aandoening meer aan het bewegen te krijgen.
Provincie:
Tag(s):