woensdag, 18. augustus 2010 - 19:15

Stadhuis op Wielen tijdelijk uit de dienst gehaald

Apeldoorn

Op donderdag 2 september zal het Stadhuis op Wielen, voorlopig, zijn laatste ronde door de dorpen en het buitengebied rijden.

Na een periode van onderling overleg met het Agentschap BPR ontving de gemeente eind vorige maand het bericht dat het Agentschap het niet verantwoord acht om het Stadhuis op Wielen in te zetten voor aanvragen van reisdocumenten.

Het Agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) is onderdeel van het Ministerie van BZK. Omdat hiermee de belangrijkste grond van dienstverlening aan de burgers van de omliggende dorpen/wijken komt te vervallen, heeft de gemeente het Stadhuis op Wielen tijdelijk uit de dienst gehaald.

Op 21 september 2009 werd de opname van vingerafdrukken in reisdocumenten formeel van kracht. Omdat voor het opnemen van vingerafdrukken speciale apparatuur nodig is, zijn 10 loketten van de Publieksbalie ingericht met zogenaamde aanvraagstations voor reisdocumenten. Voor het Stadhuis op Wielen is destijds ook een aanvraagstation aangeschaft.
De ingebruikname van een dergelijk aanvraagstation vraagt om extra beveiligingsmaatregelen, met name ten aanzien van de internetverbinding en het netwerk. Omdat deze beveiliging destijds niet gewaarborgd kon worden, werd het per 21 september 2009 niet langer mogelijk om reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) aan te vragen en uit te geven.

Met het definitieve besluit van het Agentschap BPR blijven slechts de aanvraagprocedure van rijbewijzen en uittreksels, het inzien van bestemmingsplannen en het verstrekken van inlichtingen over. Dit vormt onvoldoende grond om de bus rendabel en efficiënt te laten rijden.
De komende periode wordt door beveiligingsdeskundigen van het Agentschap uitgeschreven met welke veiligheidsmaatregelen en voorwaarden de bus wel ingezet zou kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal nader bekeken worden óf, en zo ja wanneer, de bus weer gaat rijden.
De gemeente gebruikt de komende dagen om bewoners van de dorpen zo goed mogelijk te informeren over de aanstaande verandering.

Het Stadhuis op wielen is het mobiele bureau van de gemeente Apeldoorn. De bus staat wekelijks op dertien standplaatsen in de dorpen die behoren tot de gemeente Apeldoorn. Inwoners van de dorpen kunnen er voor verschillende baliediensten van de afdeling Burgerzaken terecht die ook in het stadhuis worden verleend, zoals uittreksels uit het bevolkingsregister of het aanvragen van een rijbewijs. Ook kunnen bezoekers bestemmingsplannen inzien in de bus.
Provincie:
Tag(s):