maandag, 11. januari 2010 - 15:11

Start bouw Multifunctioneel centrum

Oostwold

Op woensdag 13 januari start de bou van bouw van het multifunctioneel centrum in Oostwold (MCO) . Wethouder Harry Fellinger de eerste handeling namens de stuurgroep MCO, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de scholieren van de openbare daltonschool de Gavehoek en de christelijke daltonschool de Oleander.

De bouw is het resultaat van de samenwerking van de gemeente Leek, de stichting dorpshuis Oostwold en de beide basisscholen uit Oostwold. Dit heeft als uitgangspunt een zo doelmatig mogelijk dagarrangement te creëren voor een breed publiek van het dorp Oostwold en omgeving. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan het christelijke en openbare onderwijs, een binnensportvoorziening, dorpshuis, dorpssupermarkt, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. Het multifunctionele gebouw wordt gekoppeld aan de verplaatste sportvelden.

De werkzaamheden liggen op schema en het gebouw wordt volgens planning eind december 2010 opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):