dinsdag, 12. januari 2010 - 9:38

Start bouw Multifunctioneel centrum Oostwold

Leek

De bouw van het multifunctioneel centrum in Oostwold (MCO) gaat van start. Op woensdag 13 januari 2010 om 13.30 uur verricht wethouder Harry Fellinger de eerste handeling namens de stuurgroep MCO, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de scholieren van de openbare daltonschool de Gavehoek en de christelijke daltonschool de Oleander.

De bouw is het resultaat van de samenwerking van de gemeente Leek, de stichting dorpshuis Oostwold en de beide basisscholen uit Oostwold. Dit heeft als uitgangspunt een zo doelmatig mogelijk dagarrangement te creëren voor een breed publiek van het dorp Oostwold en omgeving. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan het christelijke en openbare onderwijs, een binnensportvoorziening, dorpshuis, dorpssupermarkt, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. Het multifunctionele gebouw wordt gekoppeld aan de verplaatste sportvelden.

De bouw is eind oktober 2009 openbaar aanbesteed. Na een selectie op prijs en kwaliteit, kwam de aanbieding van hoofdaannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward als beste uit de bus. Het ontwerp is van GAJ Architecten uit Arnhem.

De werkzaamheden liggen op schema en het gebouw wordt volgens planning eind december 2010 opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):