woensdag, 16. juni 2010 - 21:28

Start gebiedsproces Uffelte-Ruinen

Uffelte

Het waterschap Reest en Wieden, de gemeenten Westerveld en De Wolden en de provincie Drenthe zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om water vast te houden in het gebied tussen Uffelte en Ruinen. Door de klimaatverandering zal het in de nabije toekomst steeds vaker en harder gaan regenen. Om wateroverlast in laag gelegen gebieden te voorkomen, moet hogerop water worden vastgehouden. Het regenwater dat tussen Uffelte en Ruinen valt, wordt momenteel vrij snel afgevoerd richting Meppel. De bedoeling is om dit water in de toekomst langer in het gebied zelf vast te houden.

Met de ondertekening van een bestuursopdracht door gedeputeerde Munniksma, waterschapsbestuurder Spijkervet, de wethouders Smidt en Martens van Westerveld en Ten Kate van De Wolden is een start gemaakt om met LTO Noord, RECRON, het Recreatieschap en de terreinbeherende organisaties in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn. Daarbij wordt gekeken naar de natuur- en landbouwgronden, eventueel gecombineerd met recreatiemogelijkheden. De belangen van de landbouw, de bewoners, de natuur en de recreatie staan daarbij centraal. De insteek is om de wateropgave tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Daarnaast worden kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen in beeld gebracht, zoals recreatieve mogelijkheden langs de Drentse Hoofdvaart, verbeterde recreatieve infrastructuur, het terugbrengen van de loop van de Oude Ruiner Aa en verbetering van het dorpshart van Ruinen.

De vier overheden starten met het in kaart brengen van de verschillende belangen en mogelijke combinaties van functies in het gebied. De resultaten hiervan worden in het najaar verwacht. Daarna wordt afgewogen welke consequenties voor het gebied acceptabel zijn en wordt bepaald hoe een vervolg aan het gebiedsproces zal worden gegeven.
Provincie:
Tag(s):