maandag, 14. juni 2010 - 19:58

Start sanering voormalige vuilstort Dwingeloo

Dwingeloo

Gedeputeerde Klip en burgemeester Slagman-Bootsma van de gemeente Westerveld hebben maandag de sanering van de voormalige vuilstort in Dwingeloo feestelijk ingeluid. Met een brandweerspuit maakten zij de weg vrij voor toegang tot het terrein. Op de plaats van de voormalige vuilstort, aan de rand van de bebouwde kom langs de N855, zal na de sanering een nieuwe brandweerkazerne verrijzen. Provincie en gemeente betalen gezamenlijk de sanering van de vuilstort.

De voormalige vuilstort lag vroeger ruim buiten de bebouwde kom van Dwingeloo. Door dorpsuitbreiding zal nu ook deze locatie een nieuwe functie krijgen. De bereikbaarheid van de locatie maakt vestiging van hulpdiensten ideaal. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de grond op die plaats sterk verontreinigd is. Snelle bodemsanering is daarom belangrijk. Het grondwater is niet verontreinigd. De gemeente is eigenaar van het terrein.

De provincie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze sanering in het kader van de wet Bodembescherming. Om de toekomstplannen mogelijk te maken is een zogenoemde functionele sanering noodzakelijk. Hiermee wordt de locatie geschikt gemaakt voor de functie die na de sanering aan het terrein wordt toegekend.

De voormalige vuilstort wordt afgegraven tot een meter onder het normale terreinniveau en daarna afgedekt met een leeflaag. Deze laag isoleert het resterende afval van de schone ondergrond. Na de sanering zullen er ook geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid, waardoor het terrein zonder aanpassingen in gebruik kan worden genomen.
De werkzaamheden zullen circa acht weken duren. Na de vakantieperiode start vervolgens de bouw van brandweerkazerne.
Provincie:
Tag(s):