woensdag, 23. juni 2010 - 21:39

Startbudget voor Dorpsvisie in De Wolden

De Wolden

Koekange, Linde en Oosteinde ontvingen op 22 juni 2010 uit handen van burgemeester Peter Snijders een startbudget voor de realisatie van hun Dorpsvisie. Koekange ontvangt € 15.804,- , Linde € 9.460,- en Oosteinde €10.024,-. De bedragen stellen de dorpen in staat een of meerdere projecten uit de Dorpsvisie uit te voeren.

De overhandiging van de startbudgetten volgt op de presentatie van de drie Dorpsvisies aan het voltallige college van B&W van de gemeente De Wolden. Burgemeester Peter Snijders verwoordt het belang van de Dorpsvisies: “De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedenken in wat goed is voor het dorp. De afgelopen maanden zijn vele tientallen enthousiaste inwoners aan de slag geweest. Het resultaat zijn drie bijzondere Dorpsvisies. Om aan te geven dat de gemeente de inzet naar waarde inschat, ondersteunen we de dorpen met een substantiële bijdrage. We wensen de dorpen veel succes met hun Dorpsvisie”. De bedragen zijn afgestemd op het aantal inwoners.

Met de drie dorpen is een convenant gesloten. Het convenant verwoordt de intentie van de gemeente de Dorpsvisie mee te nemen en in te passen in haar plannen. Hoewel de dorpsvisie in eerste instantie een document van het dorp is, houdt de gemeente bij nieuwe plannen rekening met wat de dorpen willen. Ook over incidentele projecten kunnen de dorpen in gesprek treden met de gemeente.
Provincie:
Tag(s):