dinsdag, 19. januari 2010 - 17:06

Statensingel Maastricht wordt milieuzone

Maastricht

Met ingang van 1 maart 2010 wordt de Statensingel in Maastricht milieuzone en daarmee verboden terrein voor niet schone vrachtwagens. Deze maatregel leidt uiteraard tot een verbetering van de luchtkwaliteit op de Statensingel.

Maar ook op diverse andere aanliggende wegen wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Dit wordt veroorzaakt doordat voertuigeigenaren, door de aanwezigheid van een milieuzone, versneld schonere en nieuwere voertuigen zullen inzetten in Maastricht. Dit kan door de aanschaf van nieuwe
voertuigen, maar ook door vanuit hun bestaande wagenpark de schonere voertuigen voor Maastricht te gebruiken. Omdat de voertuigen door geheel Maastricht rijden en niet alleen op de Statensingel, verbetert in geheel Maastricht de luchtkwaliteit. Momenteel rijden er dagelijks nog zo’n 1.500 vrachtwagen door de Statensingel waarvan er naar schatting zo’n 750 ‘niet of minder schoon’ zijn.

De milieuzone geldt voor vrachtauto’s die een maximum totaalgewicht hebben van meer dan 3.500 kg en op diesel rijden. Lichtere voertuigen en voertuigen op andere brandstof mogen dus gewoon de milieuzone in. Verder zijn wettelijk een aantal bijzondere voertuigen benoemd die een ontheffing krijgen en daarmee wel de milieuzone in mogen. Hierbij geldt wel de eis dat het voertuig niet ouder is dan 13 jaar. Brandweerwagens, kermisauto’s en verhuisauto’s zijn bijvoorbeeld benoemd als bijzonder voertuig.

De eerste drie maanden na invoering van de milieuzone worden uitgetrokken om het vrachtverkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. In die periode wordt nog niet gehandhaafd, maar actief gecommuniceerd naar het vrachtverkeer dat gebruik maakt van de Statensingel. Vanaf 1 juni 2010 is het de bedoeling te handhaven met automatische kentekenherkenning.

Het invoeren van de milieuzone is een van de maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren. De gemeente investeert daarnaast onder meer in een schoon wagenpark, tanken op aardgas en duurzame stedelijke distributie in samenwerking met Maastrichtse ondernemers en landelijke vervoersorganisaties. Op de Ambyerstraat en de Meerssenerweg geldt een totaalverbod voor vrachtwagens.
Provincie:
Tag(s):