maandag, 15. februari 2010 - 17:00

Stedelijk water Bolsward overgedragen aan Wetterskip Fryslân

Bolsward

De gemeente Bolsward heeft vanmiddag als tweede Friese gemeente het stedelijk waterbeheer overgedragen aan Wetterskip Fryslân. Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op het stadhuis van Bolsward heeft wethouder Jelle Brouwer van de gemeente Bolsward het stedelijk water symbolisch overgedragen aan Wietze de Haan, lid Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

De gemeente Bolsward en Wetterskip Fryslân hebben afspraken gemaakt over het onderhoud van water in de gemeente. Wetterskip Fryslân wordt in de toekomst verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud van de belangrijkste (hoofd)wateren, gemalen en stuwen. Dit onderhoud voerde de gemeente Bolsward tot nu toe zelf uit.

Samen proberen de gemeente en het waterschap het water voor inwoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met bijvoorbeeld meer vissoorten en waterplanten en mooie natuurvriendelijke oevers.
Provincie:
Tag(s):