dinsdag, 2. maart 2010 - 12:15

Steeds meer Utrechtse jongeren in bezit van diploma

Utrecht

In Utrecht beschikken steeds meer 17-23 jarigen over een diploma waarmee ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt: een startkwalificatie.

Dit is een diploma van een vwo, havo of mbo-2 opleiding. De stijgende lijn in het behalen van startkwalificaties is het resultaat van een jarenlange inzet van gemeente, Rijk en scholen.

In 2004 beschikte ruim 35% van de jongeren over een startkwalificatie, zat een iets groter deel – 36% - nog op school en registreerde de gemeente ruim 27% van de jongeren zónder inschrijving en zónder startkwalificatie. In 2009 ziet het plaatje er heel anders uit: ongeveer 50% van de jongeren heeft een startkwalificatie, 33% van de groep zit nog op school en ruim 16% zit niet op school en heeft géén startkwalificatie (zie ook bijgevoegde tabellen).

Baan vinden en houden

Gemeente en scholen hebben sinds 2005 een 'plan van aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)' in uitvoering genomen. Vanaf 2007 is dit uitgebreid met een ambitie van het huidige college én het VSV-convenant van het ministerie van OCW, alle gemeenten in de regio Utrecht en de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en de ROC's. De samenwerking heeft zich gericht op: meer aandacht voor en een effectieve aanpak van verzuim, intensievere samenwerking van VO-scholen in de stad met de ROC's op onder meer loopbaanoriëntatie en overstap van VO naar ROC, en versterken van de zorg voor leerlingen met uiteenlopende problemen.
Het resultaat is dat een groter aantal jongeren uiteindelijk met een volwaardig diploma van school gaat. “Voor een goede start op de arbeidsmarkt is een startkwalificatie belangrijk. Het diploma vergroot niet alleen de kans op het vinden van een baan, maar ook op het houden van die baan”, aldus wethouder Rinda den Besten (Onderwijs).
Provincie:
Tag(s):