woensdag, 28. juli 2010 - 18:35

Steun van korps voor collega in geweldsituaties

De politie Gelderland-Midden accepteert op geen enkele wijze dat er geweld wordt gebruikt of bedreigingen of beledigingen worden geuit tegen haar medewerkers.

Binnen het korps is een protocol van kracht geworden dat eerder dit jaar werd getekend door regionaal korpschef Pim Miltenburg, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en korpsbeheerder Pauline Krikke. Als gevolg van dit protocol worden daders niet alleen aangehouden maar worden daders sneller voor de rechter gebracht en zal de officier van justitie een hogere straf eisen. Het korps zal alles in het werk stellen om de medewerker te steunen, onder meer door financiële genoegdoening te eisen als dat mogelijk is.

Per 1 juli is in de regio een zogenaamde casemanager aangesteld die een centrale rol speelt bij de afhandeling van geweld tegen politie-ambtenaren en het verhalen van de geleden schade op de dader.

Politie-ambtenaren worden getraind in het beheersen van geweld. Door het aannemen van een tactische en professionele houding kunnen gespannen situaties worden beheerst, kan escalatie worden voorkomen en hoeft er minder geweld te worden toegepast.

Niettemin zijn er in 2009 151 gevallen geregistreerd van geweld tegen politie-ambtenaren van ons korps; daaronder worden verstaan fysiek geweld, verbaal geweld en bedreigingen. Dit kan leiden tot materiële en immateriële schade. Het protocol heeft als uitgangspunt dat de officier een hogere straf eist en dat het korps -waar mogelijk- zich bij schade in de strafprocedure voegt als benadeelde partij en daarbij een schadevordering indient. Hierdoor wordt de collega niet belast met de administratieve afhandeling.

Overigens is die vordering maar één onderdeel van de ondersteuning en begeleiding van collega’s die slachtoffer zijn geworden; uiteraard worden de medewerkers ook op emotioneel vlak begeleid.

Het Openbaar Ministerie geeft –aldus het protocol- voorrang aan deze zaken, waardoor uiterlijk binnen drie maanden een zaak kan worden afgehandeld. Overigens bepaalt het OM hoe een zaak wordt afgehandeld en of het wordt afgedaan met een sepot, een transactie of door vervolging.
Provincie:
Tag(s):