dinsdag, 11. mei 2010 - 17:51

Stewards bij sluizen Kop van Overijssel

Blokzijl

De provincie Overijssel gaat tot en met eind augustus op de veertien drukste dagen stewards inzetten bij provinciale sluizen in de Kop van Overijssel. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

De stewards gaan bij wijze van proef hand- en spandiensten verrichten, omdat het dan te druk is voor de sluiswachters. Tot de werkzaamheden behoren het aanpakken van afmeertrossen van de schepen, het laten aansluiten van de schepen, het uitdelen van vaarwaterkaarten en het informeren over de actuele status (stremmingen, oponthoud) van de vaarwegen.

Gedeputeerde Job Klaasen zal op Hemelvaartsdag, 13 mei, ‘s ochtends meedraaien als eerste steward bij de provinciale sluis in het centrum van Blokzijl (Wortelmarkt). Tevens geeft hij de eerste geusjes (vlaggetjes in provinciale kleuren) weg.

Doorstroming verbeteren
Door de inzet van stewards wil de provincie de doorstroming verbeteren, zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer. Op drukke dagen waren er voor schippers soms wachttijden van twee uur.

De provincie zet de stewards in in navolging van Rijkswaterstaat en naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête onder recreatieschippers. De proef wordt in het najaar geëvalueerd.

Extra vuilnisbakken
Zo'n 450 schippers hebben vorig jaar de vaarwegenquête ingevuld. Naar aanleiding van de uitkomsten zet de provincie niet alleen stewards in op piekmomenten, maar zijn er ook extra vuilnisbakken geplaatst in Ossenzijl en langs het kanaal Almelo-De Haandrik.

Uit de enquête blijkt dat schippers zeer tevreden zijn over de provinciale vaarwegen en service, zij geven hoge cijfers over de volgende onderelen:

Vaarwaterkaart: 8,7
Dienstverlening: 8,6
Voorzieningen: 7,7

Onder de inzenders van de enquête verloot de provincie een GPS-systeem. Gedeputeerde Klaasen reikt de GPS op donderderdag 13 mei uit bij de provinciale sluis in Blokzijl.
Provincie:
Tag(s):