zaterdag, 3. juli 2010 - 12:01

Stookverbod door droogte

Dor de aanhoudende hitte is er in diverse plaatsen een stookverbod ingesteld. Zo ook in de gemeente Winterswijk en de gemeente Aalten.

De gemeente Winterswijk heeft besloten vanaf 1 juli 2010 een stookverbod in te stellen in verband met de aanhoudende droogte. Dit betekent dat geen open vuur mag worden aangelegd in de openlucht, op openbare of particuliere terreinen. Dat wil zeggen geen verbranding van snoeiafval (ondanks dat hiervoor een ontheffing is verleend), hout of ander afval, alsmede kampvuren en dergelijke.

Ook is het niet toegestaan te roken in bossen en natuurgebieden. Dit verbod geldt tot het moment waarop het besluit wordt ingetrokken.

De burgemeester van Aalten de heer G. Berghoef heeft, op advies van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, op 30 juni 2010 besloten om in verband met de aanhoudende droogte en ter bescherming van de flora en fauna en de veiligheid van persoon en goed een stookverbod in te stellen voor het grondgebied van de gehele gemeente Aalten.

Het stookverbod is van kracht met ingang van 30 juni 2010 om 12.00 uur en geldt tot het moment waarop het besluit tot instellen van een stookverbod wordt herroepen. Dit wordt ook weer openbaar bekend gemaakt. Dit betekent ook dat houders van een ontheffing voor het verbranden van snoeihout voorlopig geen snoeihout mogen verbranden. Er worden op dit moment ook geen nieuwe ontheffingen afgegeven

Op grond van dit besluit is het niet toegestaan om open vuur aan te leggen in de openlucht op openbare of particuliere terreinen, d.w.z. geen verbrandingen van snoeihout, ander hout of afval, alsmede geen open kampvuur. Ook dient extra voorzichtigheid te worden betracht met het roken van tabakswaren, met name in bos- of natuurgebied.

Dit verbod geldt tot het moment waarop het besluit wordt ingetrokken.
Provincie:
Tag(s):