donderdag, 13. mei 2010 - 13:45

'Stopera wordt stortplaats'

Amsterdam

Abvakabo FNV heeft samen met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt voor het geval dat de stakingen na dit weekeinde doorgaan.

Vandaag of uiterlijk morgen hopen de vakbonden en werkgevers een akkoord te bereiken in het cao-conflict voor gemeenteambtenaren, maar als dat niet lukt, dan blijft het huisvuil in Amsterdam ook volgende week liggen. Daarom is afgesproken dat in de stad afvalpunten worden ingericht.

Eén van die afvalpunten komt voor de deur van de Stopera, het Amsterdamse stadhuis. En op het Beursplein is gisteren op initiatief van ondernemers een afvalpunt gecreëerd. Voor de andere punten wordt momenteel gekeken naar geschikte locaties.

Mensen kunnen zelf hun huisvuil naar een van de afvalpunten brengen, maar het is niet de bedoeling dat dit door derden wordt gedaan. Alleen inwoners en ondernemers die aantoonbaar reinigingsrechten betalen of een contract hebben met de gemeente voor het ophalen van hun vuilnis, kunnen hun vuilnis bij deze inzamelingspunten aanbieden. Het inhuren van particuliere bedrijven, zoals waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher woensdagavond op AT5 suggereerde, mag niet, want dan wordt de staking gebroken. Als voldoende werkwilligen bereid en gekwalificeerd zijn, worden mogelijk ook de reguliere afvalbrengplaatsen geopend.

Ruud Kuin, cao-onderhandelaar van Abvakabo FNV: "De afspraken met de gemeente Amsterdam over het inrichten van de afvalpunten hebben we gemaakt omdat er problemen begonnen te ontstaan met de veiligheid en volksgezondheid. Om die reden geven we mensen nu de gelegenheid om in elk geval hun eigen straatje schoon te houden."

De medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst staken sinds 6 mei voor een betere cao waarin afspraken worden gemaakt over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De gemeente Amsterdam heeft verschillende mogelijkheden gekregen om de staking te voorkomen of af te zwakken, maar Amsterdam heeft het conflict elf maanden op zijn beloop gelaten met een vieze stad tot gevolg. De gemeente kan als partij in dit conflict zorgen dat de stad snel weer schoon is of afwachten wat de onderhandelingen opleveren. De vakbonden en werkgevers hopen vandaag of morgen een akkoord te bereiken over de nieuwe cao voor gemeenten.
Provincie:
Tag(s):