maandag, 29. maart 2010 - 9:55

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Den Haag

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren.

Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met een universiteit. Een groot deel van de studenten blijft daarbij in zijn eigen deel van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Jongeren verhuizen meestal voor studie

Twee derde van de 18- tot en met 21-jarigen verhuist voor studie. Vaak speelt hierbij ook de wens om zelfstandig te wonen een rol. Een klein deel van de jongeren verhuist om te gaan samenwonen of omdat ze gaan trouwen.

Ruim vier op de tien naar grote stad of studentenstad

De vier grote steden en de negen studentensteden zijn belangrijke bestemmingen voor verhuizende jongeren. Eén op de vijf vestigt zich in een grote stad en nog eens bijna één op de vier gaat naar een studentenstad. Amsterdam, Groningen en Utrecht trekken de meeste jongeren: naar elk van deze steden verhuizen jaarlijks meer dan 6 duizend 18- tot en met 21-jarigen.

Studentensteden trekken vooral jongeren uit eigen landsdeel

Een groot deel van de studenten die verhuizen voor hun studie zoekt het niet al te ver weg. Zo trekt Groningen vooral jongeren uit het noorden van het land en vestigen zich in Enschede vooral studenten uit het oosten. Naar Eindhoven, Tilburg en Maastricht gaan vooral jongeren uit het zuiden. In de steden in de Randstad zijn studenten uit het westen van het land oververtegenwoordigd.

Wageningen heeft geen duidelijke concentratie van landsdeel van herkomst. Het oosten, in het bijzonder Gelderland, is iets oververtegenwoordigd, maar naar Wageningen verhuizen ook relatief veel jongeren uit het zuiden en het westen.
Provincie:
Tag(s):