woensdag, 30. juni 2010 - 20:44

Subsidie voor Badminton Academie Flevoland

Lelystad

Badminton Vereniging Almere gaat de komende drie jaren de Badminton Academie Flevoland opzetten. Daarvoor stelt de provincie Flevoland jaarlijks 20.000 euro beschikbaar. Dit heeft de provincie woensdag laten weten.

De Academie gaat jaarlijks twaalf jongeren intensief trainen voor een topsportpositie. Daarnaast worden de jonge topsporters begeleid door een sportdiëtist, een mental coach en een fysiotherapeut.

Gedeputeerde John Bos is blij met deze ontwikkeling. “Het past helemaal bij onze sportnota. We willen namelijk talenten in onze provincie de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. Badminton Vereniging Almere is daar al mee bezig met een eigen jeugdopleiding en de nationale Badmintonschool. De Badminton Academie vult dit perfect aan.”

Getalenteerde jonge badmintonners
De Badminton Academie Flevoland staat open voor kinderen uit heel Nederland en is bedoeld voor getalenteerde jonge badmintonners die al lid zijn van een Nationale selectie of daar dicht tegenaan zitten. Selectie van de deelnemers vindt in nauw overleg met Badminton Nederland plaats. De verwachting is dat zo’n zestig procent van de deelnemers uit Flevoland zal komen en veertig procent uit de rest van Nederland.

Partners
Partners van de Badminton Academie zijn de provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Badminton Nederland en een aantal Flevolandse Scholengemeenschappen waaronder Het Echnaton en Het Baken. Deze middelbare scholen hebben een sportbeleid speciaal voor talentvolle leerlingen met topsportambities. Bij de schoolplanning wordt rekening gehouden met trainingen en wedstrijden.

20.000 euro
De totale kosten van de Academie bedragen 35.000 euro per jaar. De provincie draagt in de periode 2010-2012 jaarlijks een bedrag van 20.000 euro bij. Het resterend bedrag van 15.000 euro komt uit bijdragen van de deelnemers. Badminton Vereniging Almere verwacht na 3 jaar de bijdrage van de provincie te kunnen vervangen door sponsoring.
Provincie:
Tag(s):