vrijdag, 15. januari 2010 - 14:51

Succesvol jaar Poortwachtercentrum Zwolle

Zwolle

Het Poortwachtercentrum Zwolle e.o. kende in 2009 een zeer succesvol jaar. ‘In dit eerste jaar van haar bestaan wist het vele malen succesvol werknemers te bemiddelen van de ene naar de andere werkgever’, meldt het centrum vrijdag.

Het Poortwachtercentrum Zwolle e.o. is een initiatief van, voor en door werkgevers met als doel het ondersteunen van werkgevers bij het matchen van vraag en aanbod van personeel. “Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met werknemers die uitvallen of boventallig zijn. Vaak leidt dit tot lange en kostbare trajecten”, aldus Trudy Huisman, voorzitter van het Poortwachtercentrum, “In het Poortwachtercentrum slaan werkgevers in de regio de handen inéén om deze werknemers op een soepele manier een nieuwe werkplek te bieden. Daarbij gaan we niet uit van commerciële tarieven, maar van kostendekkende. Daarnaast is samenwerken op basis van vertrouwen een belangrijke factor. “

De oorspronkelijke initiatiefnemers Hemmink, Countus, Scania, Isala Klinieken, Novon, Rabobank, Rova en Nysingh vormen tegenwoordig het bestuur en organisatorisch steunt het Poortwachtercentrum op VNO-NCW IJsseldelta. Inmiddels hebben vele bedrijven zich aangesloten bij het Poortwachtercentrum, waardoor een netwerk is ontstaan waarin meer dan 40.000 arbeidsplaatsen zijn ondergebracht.

“We werken vooral heel praktisch en kijken wat we als werkgevers voor elkaar kunnen betekenen” vertelt Greetje Maatkamp, in het dagelijks leven werkzaam als intercedent mobiliteit bij Isala Klinieken, maar daarnaast ook consulent voor het Poortwachtercentrum. “

Zo is in de afgelopen twee weken een magazijnmedewerker van Rinos aan de slag gegaan als administratief medewerker inkoop bij Isala Klinieken, een medewerker van Windesheim als facilitair medewerker bij de Rabobank, een productiemedewerker van Scania vond een plek bij DIT Bouw en Techniek.

In totaal was het Poortwachtercentrum in het afgelopen jaar 49 keer succesvol in het bemiddelen tussen vraag en aanbod. Daarnaast werden verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld ontslagrecht en loonkostensubsidies, zodat ook kennis met elkaar gedeeld werd.

Het matchen doen de werkgevers met elkaar, maar ook de organisatie van het Poortwachtercentrum vullen ze samen in. Een startsubsidie van de Provincie Overijssel zorgde daarbij voor het benodigde werkkapitaal. “Veel aangesloten bedrijven zetten hun kennis en kunde in voor het Poortwachtercentrum. Commerciële belangen spelen geen rol, waardoor onze leden in alle openheid over hun kandidaten en vacatures kunnen spreken, zegt voorzitter Trudy Huisman, “Ook is deelname daardoor financieel aantrekkelijk, wat natuurlijk niet onbelangrijk is”.
Provincie:
Tag(s):