maandag, 25. januari 2010 - 10:13

Suïcidepreventie GGZ Friesland bij de beste van Nederland

Het Trimbos-instituut heeft door heel Nederland de regionale aanpak van suïcide in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren dat de suïcidepreventie binnen GGZ Friesland tot de beste drie van het land behoort. De aanpak binnen de provincie Friesland staat daarom nu beschreven in een rapport dat als voorbeeld gaat dienen voor andere ggz-instellingen in heel Nederland.

Er zijn genoeg redenen om over suïcidepreventie een rapport uit te brengen. Het Trimbos-instituut heeft dit gedaan omdat in Nederland 11,1% procent van de volwassenen ooit zelfmoordgedachten had en jaarlijks bijna 100.000 mensen een poging doen zichzelf van het leven te beroven. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1500 à 1600 mensen aan een zelfdoding. Dit zijn meer personen dan overlijden aan een auto-ongeluk. Per jaar belanden veertienduizend mensen als gevolg van een suïcidepoging in het ziekenhuis. Dit zijn stevige cijfers die door middel van suïcidepreventie omlaag kunnen.

Verschillende preventiemiddelen van GGZ Friesland komen in het Trimbos-rapport naar voren. Zo geeft de werkgroep suïcidepreventie trainingen aan medewerkers en andere groepen zoals politiemedewerkers en dominees. Daarbij ontvangen patiënten behandeling om met hun depressieve gevoelens en suïcidegedachten om te leren gaan. Nabestaanden kunnen door GGZ Friesland begeleid worden bij een verlies door zelfdoding.

Doordat deze verschillende punten zo goed georganiseerd zijn dient GGZ Friesland nu als voorbeeld voor andere instellingen. Het succes van dit suïcideproject komt voort uit een combinatie van signalering, preventie en behandeling. Suïcidepreventie wordt gecombineerd met de aanpak van psychische klachten, zoals een depressie. De Friese werkwijze is beschreven door de verantwoordelijken in het Praktijkboek Suïcidepreventie dat in februari uitkomt. Ook worden er nieuwe trainingen voor behandelaren georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):