vrijdag, 9. april 2010 - 9:06

Te weinig kennis over fatale kindermishandeling bij artsen

Uit cijfers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat er jaarlijks tussen de 40 en 60 kinderen sterven door geweld of mishandeling. VVD-kamerlid Ineke Dezentjé Hamming laat weten geschokt te zijn door deze cijfers.

Uit ditzelfde rapport blijkt dat er in de opleiding tot arts te weinig aandacht wordt besteed aan het herkennen van letsel door mishandeling. Volgens de onderzoekers worden hierdoor mogelijk fatale kindermishandeling over het hoofd gezien.

Jaarlijks overlijden in Nederland tussen de 1100 en 1800 minderjarigen. Daarvan wordt in ca. 40 gevallen vastgesteld dat de kinderen zijn overleden door geweld of mishandeling.

Dezentjé: 'De VVD vraagt al tijden aandacht voor kindermishandeling, maar staat bij dit kabinet steeds voor een gesloten deur. Initiatieven van de VVD om de meldcode kindermishandeling om te zetten in een meldplicht, worden door minister Rouvoet onnodig gevonden en niet overgenomen'.

Het NFI heeft aangegeven voor het redelijk bescheiden bedrag van € 700 000,- kinderartsen in Nederland te kunnen opleiden om de signalen van kindermishandeling beter te onderkennen. “Het lijkt mij dat Rouvoet met deze cijfers in de hand, direct tot actie moet overgaan. Deze kinderen mogen niet de dupe worden van het falend jeugdzorgbeleid of ontbrekende kennis bij artsen.”, aldus Dezentjé.
Provincie:
Tag(s):