maandag, 17. mei 2010 - 10:49

Tien jaar grote branden in Nederland

Den Haag

Elk jaar vinden er in Nederland ongeveer honderd grote branden plaats, met een gemiddelde schade van 4,6 miljoen euro.

Uit een optelsom van de grote branden (met meer dan één miljoen euro schade) die deze eeuw hebben plaatsgevonden, blijkt dat vooral branden in scholen, partycentra, winkels en opslagloodsen tot veel schade leiden.
Dat meldt de nieuwste Verzekerd!.

In het afgelopen decennium hebben 51 branden in winkels en 23 in winkelcentra alleen al een schade van ruim 250 miljoen euro opgeleverd. Daarnaast hebben 23 branden bij partycentra/discotheken geleid tot 240 miljoen euro schade en 70 branden bij scholen tot 300 miljoen. Het Verbond publiceert al meer dan dertig jaar ieder kwartaal een overzicht van grote branden in ons land. Uit de gegevens van het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat er relatief weinig grote branden (20 ten opzichte van 28 in het eerste kwartaal van 2009) hebben gewoed.

Ook het schadebedrag is met ruim 56 miljoen euro een stuk minder dan dat van vorig jaar (ruim 71 miljoen). Toch noemt beleidsadviseur Marko van Leeuwen van het Verbond het nog veel te vroeg voor conclusies. “Als er al sprake zou zijn van een daling, dan moet die echt over een langere termijn worden doorgezet”, benadrukt hij. “In de figuur is bovendien duidelijk te zien hoe het aantal schaden en de gemiddelde schadebedragen kunnen fluctueren.”

Preventie

Belangrijker aspect is, volgens hem, om nog steviger in te zetten op preventie en brandbestrijding. “In 2003 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie een onderzoek gedaan naar de aanleiding van grote branden. Belangrijkste conclusie was dat brandstichting en een defect aan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten en installaties de belangrijkste oorzaken zijn van grote branden. Daarnaast is geconstateerd dat meer samenwerking nodig is tussen verzekeraars, brandweer en politie. Met name als het gaat om de uitwisseling van gegevens over branden en de voorlichting over preventie. Intussen is er weliswaar het nodige verbeterd, maar anno 2010 zijn dergelijke aanbevelingen nog altijd actueel.”
Provincie:
Tag(s):