donderdag, 11. februari 2010 - 19:47

Tilburg scoort bovengemiddeld op zorg en welzijn

Tilburg

De gemeente Tilburg scoort bovengemiddeld op het vlak van zorg en welzijn. Dat blijkt uit het jaarlijkse vergelijkend onderzoek van SGBO over 2008. Deelnemende gemeenten zijn met elkaar vergeleken en hebben een beoordeling gekregen voor de manier waarop ze de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren.

Wethouder Gon Mevis (Wmo, welzijn, zorg) ziet in de positieve score een bevestiging dat de gemeente op de goede weg is. "Met name op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en algemene voorzieningen scoort Tilburg erg goed. Verder is de beleidsparticipatie verbeterd, omdat onze Wmo Adviesraad goed functioneert en steeds
herkenbaarder is." Op het thema leefbaarheid is de Tilburgse score iets lager dan gemiddeld. Dat wordt vooral veroorzaakt door de fysieke kwaliteit van enkele wijken.

Een ander onderdeel van het onderzoek van SGBO is klanttevredenheid. Aan dit deel van het onderzoek hebben 422 Tilburgers met een lichamelijke beperking meegedaan. Zij geven een ruime voldoende (rapportcijfer 7,3) als het gaat om de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning. Hulp bij het huishouden krijgt een 7,9. Van de deelnemers geeft 96% aan dat de kwaliteit van de ondersteuning aan de verwachtingen voldoet. Ook 91% geeft aan dat de ondersteuning van de gemeente er toe bijdraagt dat men zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):