vrijdag, 23. april 2010 - 9:48

Toename van aantal vandalisme incidenten

Den Haag

Het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven en fietsendiefstallen is de afgelopen drie jaar fors gedaald. Verder zijn er minder veelplegers en daalt de recidive. Het bedrijfsleven ondervindt substantieel minder criminaliteit en de overheid heeft tientallen miljoenen crimineel verkregen winsten afgenomen. Dit meldt het ministerie van Justitie vrijdag.

Alleen de overlast en verloedering nemen niet genoeg af. Met name vorig jaar is het aantal vandalisme-incidenten gestegen. Veertig gemeenten krijgen voor dit en volgend jaar 153 miljoen euro voor de aanpak van overlast en verloedering. Dat zijn de voornaamste resultaten in de verantwoordingsbrief Veiligheid Begint Bij Voorkomen die vandaag door minister Hirsch Ballin van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer is gezonden.

Met het project “Veiligheid Begint Bij Voorkomen” (VBBV) werkt het kabinet aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Het project komt voort uit de pijler veiligheid van het beleidsprogramma van het kabinet. Hoewel het project niet de hele beoogde looptijd heeft kunnen volmaken zijn er in de afgelopen drie jaar goede resultaten geboekt en zijn enkele belangrijke doelstellingen reeds behaald.

Een van die doelstellingen was het terugdringen van de vermogens- en geweldscriminaliteit met 25% in de periode 2002-2010. De vermogensdoelstelling is al in 2009 ruimschoots behaald. De beoogde reductie van de geweldscriminaliteit in 2009 al op 1% na gehaald. De cijfers over 2009 laten overigens ook zien dat de daling vorig jaar is afgevlakt.
Provincie:
Tag(s):