dinsdag, 4. mei 2010 - 16:46

Toestemming voor Superleague op TT-circuit

Assen

Vooruitlopend op een aanpassing van de milieuvergunning voor het TT-circuit hebben gedeputeerde staten (GS) van Drenthe besloten de Superleague Formula op 14, 15 en 16 mei a.s. te gedogen.

Het evenement past in de nieuwe 12-dagenregeling binnen de Wet geluidshinder. Daarmee krijgt het college van GS de ruimte om het TT-circuit vergunning te verlenen om de 12 dagen flexibel in te vullen. De 12-dagenregeling is op 8 april j.l. in werking getreden. Daarmee is er voor GS voldoende juridische grondslag om de Superleague door te laten gaan.

De huidige vergunning voor het TT-circuit staat al toe, dat maximaal 12 dagen per jaar de Maximaal Toelaatbare Geluidhinderniveaus mogen worden overschreden. De activiteiten op die dagen worden in de vergunning echter nauwkeurig gespecificeerd. Door het in werking treden van de 12-dagenregeling krijgt de Stichting Circuit van Drenthe meer vrijheid om zelf te bepalen, welke activiteiten men onder de 12-dagenregeling wil gaan organiseren. Daarvoor is nog wel een aanpassing van de vergunning noodzakelijk.

Gedeputeerde staten hebben het voornemen uitgesproken om de vergunning van het TT-circuit te flexibiliseren. De komende weken voert de provincie overleg met een aantal partijen dat nu betrokken is bij het opstellen van een visie voor het TT-circuit en de omgeving. In die overleggen wil de provincie bepalen onder welke voorwaarden de vergunning het beste kan worden geflexibiliseerd.
Provincie:
Tag(s):