dinsdag, 2. maart 2010 - 17:59

Toine Poppelaars dijkgraaf Zeeuwse waterschappen

Toine Poppelaars (1959) is van start gegaan als dijkgraaf van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden.

Vorige week overhandigden de dijkgraven van de Zeeuwse waterschappen de voorzittershamers aan Poppelaars na afloop van de vergaderingen van de dagelijks besturen. Vandaag is hij beëdigd door mevrouw Peijs, Commissaris van de Koningin van Zeeland.

Als dijkgraaf is Poppelaars verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van de beide Zeeuwse waterschappen. De dijkgraaf is voorzitter van zowel de algemene vergaderingen als de dagelijks besturen. Hij is het boegbeeld van beide organisaties en in 2010 zal hij een grote rol spelen bij het volbrengen van de bestuurlijke fusie van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden. Op 1 januari 2011 moet de fusie een feit zijn en gaan de Zeeuwse waterschappen samen verder als waterschap Scheldestromen. De algemene vergaderingen zullen hem ook voordragen als interim-dijkgraaf van Scheldestromen. De komende maanden maakt Toine Poppelaars uitgebreid kennis met medewerkers, bestuurders en de werkzaamheden van de Zeeuwse wa-terschappen. Op 18 maart a.s. zit hij de algemene vergaderingen van beide schappen voor.

Dijkgraaf Toine Poppelaars heeft bij Zeeuwse Eilanden de volgende taakvelden in zijn portefeuille: handhaving, watersystemen (beleid), personeel en organisatie, communicatie en algemeen bestuurlijke zaken. Bij Zeeuws-Vlaanderen heeft hij organisatie en bestuurlijke zaken in zijn portefeuille.

Toine Poppelaars was sinds 1999 namens het CDA lid van Gedeputeerde Staten van de provin-cie Zeeland. Hij was verantwoordelijk voor onder andere financiën, landbouw, visserij en aqua-cultuur en infrastructuur. Dijkgraaf Gosselaar van Zeeuwse Eilanden nam eerder deze maand afscheid. Hij is ruim dertien jaar dijkgraaf geweest van Zeeuwse Eilanden. Dijkgraaf De Graaf van Zeeuws-Vlaanderen ging op 1 november jl. met pensioen. Dijkgraaf Mangnus nam tot het aantreden van Poppelaars de honneurs waar in Zeeuws-Vlaanderen.
Provincie:
Tag(s):