woensdag, 19. mei 2010 - 14:34

Tollebeek krijgt multifunctioneel centrum

Tollebeek

De provincie Flevoland stelt 500.000 euro Europees LEADER-geld beschikbaar voor de bouw van een multifunctioneel centrum in Tollebeek. Dit heeft de provincie woensdag laten weten.

Het centrum biedt een ontmoetingsplaats, een moderne indoor sportaccommodatie en eerstelijns gezondheidszorg. De dorpsbewoners van Tollebeek hebben zich de afgelopen jaren hard ingespannen om een multifunctioneel centrum in hun dorp te verwezenlijken.

Het project steunt op de volgende pijlers:
Een ontmoetingsplek in het dorp voor diverse verenigingen
Een goede accommodatie voor de sportverenigingen, die voldoet aan de eisen tot het houden van indoor sportwedstrijden in competitieverband
Praktijkruimte voor de eerstelijns gezondheidszorg, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, logopedie, consultatiebureau, Voor- en naschoolse opvang en kinderopvang in combinatie met sportactiviteiten
Goed gymnastiekonderwijs in het eigen dorp voor alle bestaande scholen.

Gedeputeerde John Bos: “De provincie Flevoland zet zich in voor het verbeteren van de relatie tussen stedelijk en landelijk gebied. We verwelkomen nieuwe kleinschalige sociale en economische initiatieven in het landelijk gebied. Het multifunctionele centrum is daar een uitstekend voorbeeld van.”

LEADER
Het subsidiebesluit van de provincie Flevoland past in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). Het project wordt gerealiseerd via de ‘LEADER-werkwijze’. LEADER is een Europese subsidie en geeft bewonersorganisaties en kleine ondernemers de kans om een bijdrage te vragen voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Samenwerking met verschillende partijen in het LEADER-gebied is daarbij van belang.
Provincie:
Tag(s):