woensdag, 4. augustus 2010 - 23:52

Tour de la Mer in vijf Zeeuwse gemeenten met de boodschap

In de maand augustus vindt de 'Tour de la Mer' plaats: een TukTuk rijdt door vijf Zeeuwse kustgemeenten om mensen te informeren over de campagne 'Kijk, de kust!' van de Provincie Zeeland.

Een promotieteam deelt nabij de stranden vliegers en brochures uit. Toeristen en inwoners kunnen ook meedoen aan een fotowedstrijd. De Provincie daagt iedereen uit om op foto vast te leggen hoe men de 'milieubewuste Zeeuwse kust' ervaart. De winnende foto is goed voor een cadeaubon ter waarde van 300 Euro.

De deelnemende gemeenten, te weten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen, willen in samenwerking met de Provincie de stranden op een duurzame manier blijven beheren en onderhouden. De campagne moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat strandbezoekers bij het verlaten van het strand extra alert zijn op het niet achterlaten van afval. Het kan hierbij gaan om blik, plastic of papier, maar bijvoorbeeld ook om klein afval, zoals sigarettenpeuken. Deze zijn schadelijk voor het milieu en de natuur en gaan ten koste van de toeristische beleving.

De Provincie Zeeland wil met de bewustwordingscampagne 'Kijk, de Kust!' bewoners, recreanten, toeristen en ondernemers bewust maken van de noodzaak van duurzaam strandbeheer. De campagne benadrukt daarbij de unieke Zeeuwse natuur- en milieuwaarden.

Meer informatie over de campagne 'Kijk, de Kust!' en de verschillende activiteiten is te vinden op www.zeeland.nl/kijkdekust.
Provincie:
Tag(s):