maandag, 28. juni 2010 - 8:55

Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

Amsterdam

Elf verdachten in Klimop betalen circa € 2,2 miljoen en verrichten taakstraffen ter voorkoming van verdere vervolging.

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het Functioneel Parket een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de vastgoedwereld.

Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten te dagvaarden. Voor hen begint op 30 juni 2010 de regiezitting. Hiermee wordt bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de rechter wordt behandeld.

Gezien het grote aantal verdachten is het echter niet wenselijk om alle verdachten te dagvaarden. De zaken van een aantal verdachten worden daarom - mede om redenen van proces-economie - met een transactie afgedaan, bestaande uit geldboetes, werkstraffen en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Tijdens de regiezitting zal worden toegelicht waarom hiervoor is gekozen. In de afweging werden mede de belangen van de benadeelde partijen meegewogen.

Het gaat hier - naast een aantal hoge transacties die bij afzonderlijk persbericht worden gemeld - om 11 verdachte personen en een aantal aan hen gelieerde rechtspersonen. Deze (rechts)personen zijn project-ontwikkelaar, aannemer, architect, belastingadviseur, makelaar of bestuurder van een verdachte vennootschap.

Deze (rechts)personen hebben transacties aanvaard waarbij in totaal voor € 371.000 aan geldboetes wordt betaald en voor € 1.808.065 aan wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Daarnaast zullen deze verdachten taakstraffen verrichten variërend van 40 uur tot de maximale 120 uur die bij transactie kan worden opgelegd.

De verdenkingen bestonden bij alle verdachten uit valsheid in geschrift en bij een aantal verdachten ook uit witwassen. De (rechts)personen zouden voordeel hebben genoten bij transacties waarbij valse facturen werden verstuurd of onroerende zaken tegen onzakelijke prijzen werden verkocht.
Provincie:
Tag(s):