dinsdag, 27. juli 2010 - 17:58

Tuinen Valkenswaard vervuild na grote brand

Valkenswaard

Bij de brand op woensdag 21 juli op industrieterrein De Veste in Valkenswaard, zijn op verzoek van de brandweer metingen uitgevoerd door de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De MOD heeft een aantal gewas- en grasmonsters genomen uit tuinen aan de Zeelberg en een aantal grasmonsters uit stukken land die wat verder van de brand liggen (weide Schaapsloop naast De Stad, weide naast sportpark De Valk en een weide aan het Scoutingpad).

In monsters uit de tuinen aan de Zeelberg zijn verhoogde concentraties giftige stoffen zoals dioxinen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetoond. Daarom adviseert de gemeente om geen zelfgeteelde groenten en fruit uit de tuinen (de Zeelberg, De Stad, Zandbergstraat, Paukesvenweg en Scoutingpad) te eten.

Vanwege de verhoogde concentraties gaf de gemeente al eerder het advies om dieren niet van de weilanden te laten grazen. Na de regenbuien van de afgelopen dagen is de verwachting dat de concentraties van de giftige stoffen veel lager zijn. Mogelijk kan deze voorzorgsmaatregel opgeheven worden. Een definitief advies volgt als de eindrapportage gereed is later deze week.
Provincie:
Tag(s):