donderdag, 20. mei 2010 - 11:33

Twee duurzame energiecentrales in Limburg

Maastricht

Imtech Energie Solutions BV mag zowel op Klavertje 4 / Greenport Venlo als op Belverdère in Maastricht een Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL) gaan bouwen. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor aan Imtech Energie Solutions BV een voorlopige gunning te verstrekken.

De Provincie schat de totale investeringkosten op € 140 miljoen. De Provincie Limburg draagt € 7,5 miljoen bij voor de realisatie van deze twee centrales. De centrales wekken duurzame elektriciteit op gelijk aan de behoefte van 65.000 Limburgse huishoudens.

De Provincie streeft het ambitieuze doel na dat in Limburg in 2020: 20% duurzame energie wordt opgewekt, 20% energie is bespaard en 20% minder CO2 is uitgestoten. De realisatie van de twee centrales dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van deze doelstellingen.
Met de bouw van de twee duurzame energiecentrales onderscheidt de provincie Limburg zich in Nederland, omdat nu op grootschalige wijze duurzame elektriciteit wordt opgewekt door middel van een mix van minimaal 3 duurzame energiebronnen per locatie.
Provincie:
Tag(s):