dinsdag, 21. september 2010 - 21:16

Twee explosieven gevonden in plangebied Cavelot

Sluis

Dinsdagochtend heeft het Explosievenopruimingsbedrijf Bodac uit Schijndel op het oefenveld naast het voetbalveld van sportvereniging ASOC in Cadzand twee Amerikaanse 500 Lbs vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog opgespoord.

De explosieven zijn aangetroffen tijdens geplande ruimwerkzaamheden in het plangebied Cavelot, die het bedrijf in opdracht van de gemeente Sluis in de komende vier weken uitvoert.

De aangetroffen explosieven zijn veilig gesteld door middel van het afdekken van de vindplaatsen met een met zand gevulde container. Rond de locaties zijn bouwhekken geplaatst. In het betreffende gebied is tot 1 november a.s. een noodverordening van kracht waardoor het gebied niet meer voor publiek toegankelijk is. Dit brengt geen overlast met zich mee voor de omgeving.

De gemeente voert momenteel overleg met de Explosievenopruimingsdienst en de hulpverleningsdiensten over de aanpak van het onschadelijk maken van de beide explosieven. De veiligheidsituatie laat het toe om dit te doen na afloop van het toeristen-seizoen.
Provincie:
Tag(s):