donderdag, 29. april 2010 - 13:31

Twee hulpofficieren politie Kennemerland buiten functie

Haarlem

De politie Kennemerland stelt vandaag, donderdag 29 april, twee medewerkers buiten functie. De betrokken medewerkers hebben als hulpofficier van justitie ambtshandelingen verricht terwijl ze hiervoor geen geldig certificaat hadden. Zowel het aantal ambtshandelingen als de eventuele gevolgen voor strafzaken worden nader onderzocht.

De politie Kennemerland onderzoekt of de 114 medewerkers van het korps die dienst doen als hulpofficier van justitie, of dit de afgelopen jaren hebben gedaan, hiervoor gecertificeerd zijn, c.q. waren. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een onderzoek door de politie in Brabant waar bleek dat enkele medewerkers van twee korpsen hun certificaat niet hadden.

Hulpofficieren van justitie toetsen de rechtmatigheid van de aanhouding van verdachten en beslissen over het al dan niet (langer) insluiten van de verdachten. Verder hebben ze namens de officier van justitie een leidinggevende en toezichthoudende rol bij doorzoekingen in woningen en inbeslagname van goederen. Om die taak op een goede wijze te kunnen vervullen krijgen ze een speciale opleiding waarin hun bevoegdheden uitgebreid aan de orde komen.
Provincie:
Tag(s):