donderdag, 3. juni 2010 - 19:58

Twee miljoen extra voor aanpak Roermondse wijk Donderberg

Roermond

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eimert van Middelkoop heeft twee miljoen euro toegekend aan Roermond voor de aanpak van de wijk Donderberg onder de noemer Duurzaam verbinden.

Wethouder Wim Kemp is verheugd over de honorering van het plan: ,,Het is een begin van een traject om tot een zichtbare en merkbare verbetering van de wijk Donderberg te komen. Ik heb er vertrouwen in dat we met de wijkbewoners en de partners het plan tot een succes maken. Ik reken er verder op dat de Provincie zich daarbij aansluit. Het besluit valt onder de toekenning van het Budget 40+ wijken, 2e tranche waarvoor de Gemeente Roermond een aanvraag heeft ingediend. Een onafhankelijke commissie over voorzitterschap van dhr. Doekle Terpstra heeft daar over geadviseerd. De minister heeft het advies van de commissie integraal overgenomen. In het oordeel over het plan Duurzaam verbinden schrijft de commissie: ,,Het moet een wijk worden waar mensen rustig en prettig kunnen wonen met ontplooiingskansen, zowel op het gebied van werkgelegenheid als sociaal-maatschappelijke participatie. De focus in de aanpak is dat elk huishouden de basis op orde moet hebben. De voorgestelde maatregelen zijn vooral gericht op de themas wonen (duurzame verbindingen), leren en opgroeien (sluitende aanpak jeugd en jongeren) en veiligheid (verbetering objectieve en subjectieve veiligheid). De wijk Donderberg telt ongeveer 7.200 bewoners, van wie eenderde deel jonger is dan 25 jaar. Gemeenten buiten de grote steden (G31) kregen in deze tranche de voorrang. Bij de G31 is Enschede op de eerste plaats gehonoreerd (twee miljoen), gevolgd door Haarlem, Den Bosch en Amsterdam die vier miljoen verdelen en elk 1,333 mln. ontvangen. De Commissie heeft aangegeven dat zij onder de indruk is geraakt van het enthousiasme en betrokkenheid van de indieners van de plannen. Zowel uit het toegezonden materiaal als bij de presentaties die eind april zijn gehouden bleek er veel enthousiasme en betrokkenheid bij de diverse partijen die in de wijken actief zijn. 

Provincie:
Tag(s):