vrijdag, 4. juni 2010 - 16:13

Twee miljoen voor Almere voor leefbaarheidsaanpak

Almere

Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft vrijdag aan de gemeente Almere een subsidiebedrag van twee miljoen euro toegekend voor het oplossen van leefbaarheidproblemen, of het voorkomen van een verergering daarvan. Dit heeft de gemeente Almere vrijdag laten weten.

'Het geld is bedoeld voor de woonwijken Stedenwijk-Noord en -Midden, Staatsliedenwijk, een deel van Kruidenwijk en het Stadscentrum. De subsidie is afkomstig uit de tweede tranche van het Budget 40+ wijken', aldus de gemeente.

Het ministerie stelt binnen deze tweede tranche dertig miljoen euro beschikbaar aan 22 gemeenten, waaronder de gemeente Almere. De bijdrage komt uit een totale pot van 60 miljoen euro voor wijken die niet behoren tot de 40 aandachtswijken, de zogenaamde pracht of krachtwijken, maar wel te maken hebben met een vergelijkbare leefbaarheidsproblematiek.

Het vaststellen van de leefbaarheidsproblematiek is gebeurd door VROM/WWI op basis van gegevens uit de monitor ‘Leefbaarometer’. Om in aanmerking te komen voor het subsidiebedrag, konden gemeenten plannen indienen die door een commissie onder leiding van Doekle Terpstra werden beoordeeld op kansrijkheid.

Ontwikkelen en meedoen
De subsidieaanvraag die de gemeente Almere heeft ingediend is voor een deel gericht op projecten/programma’s die het ontwikkelen van kinderen en jeugd stimuleren, en voor een deel op het meedoen van en door volwassenen. Er worden geen nieuwe projecten en programma’s opgestart.

Ongeveer een kwart van de twee miljoen euro is aangemerkt als Wijkbudget 40+. De bewoners in het gebied gaan bepalen aan welke leefbaarheidsimpulsen dit geld wordt uitgegeven. Hierbij worden zij ondersteund door professionals van de gemeente en maatschappelijke instellingen.

De aanvraag is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de gemeente en zeventien maatschappelijke partners in de stad.
Provincie:
Tag(s):