woensdag, 12. mei 2010 - 21:23

Twee windmolenparken bij Schiermonnikoog

Amsterdam

Zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog komen twee parken voor windenergie op zee. Minister Maria van de Hoeven van Economische Zaken heeft hiervoor subsidie toegezegd. Het vermogen van de toekomstige parken bedraagt samen 600 MegaWatt. Hiermee kunnen rond 660.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Voor de tender Wind op Zee was een totaal budget van 4,5 miljard euro beschikbaar. De ingediende projectvoorstellen zijn beoordeeld en gerangschikt door NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL.

De bouw moet voor augustus 2013 gestart zijn.
Provincie:
Tag(s):